Vad betyder Adsorbera?

uppta eller koncentrera på sin yta || -de

Synonym till Adsorbera?

uppta på sin yta, suga till sig, fasthålla, koncentrera, suga upp


Slumpvalda ord:

Smeksamhet, Motorist, Praxisorienterad, Brunkulla, Fortepiano, Besvarande, Utomeuropeisk