Vad betyder Adsorbera?

uppta eller koncentrera på sin yta || -de

Synonym till Adsorbera?

uppta på sin yta, suga till sig, fasthålla, koncentrera, suga upp


Slumpvalda ord:

Modeskapare, Publikation, Gippa, Ociviliserad, Paragraftecken, Dryckesvaror, Kursa