Vad betyder Adress?

Denna artikel handlar om adresser som anger läge; en adress kan också vara en skrivelse, jfr petition. En adress är en beskrivning av en plats för till exempel en bostad eller lokal. Det kan även betyda en unik logisk plats, exempelvis i uttryck som "IP-adress" eller "minnesadress". == Postadress == Postadress är det format på en serie informationsposter som används på traditionell post.. Läs vidar på Wikipedia

(uppgift om) plats där man bor; påskriftbrev osv. med sådan uppgift gemensam skrivelse med till exempel tack eller lyckönskan: hyllningsadress (datateknisk term) det tal som anger en viss cell i datorns minne || -en; -er

Synonym till Adress?


1. bostadsuppgift, husnummer; uppehållsort, bostad, hemort; destination, bestämmelseort, mål
2. hyllningsadress, tacksamhetsskrivelse


Läs mer om "Adress" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tussa, Kungsbalkong, Herreklass, Jordbruk, Alun, Pratsjunga, Sank