Vad betyder Adrenalin?

Adrenalin, summaformel C9H13NO3, är ett stresshormon och en neurotransmittor som insöndras från binjuremärgen som svar på stimulering från sympatiska nervsystemet. Adrenalin transporteras löst i blodet och binder vid sina målceller till adrenerga receptorer. Det har en rad olika effekter på vävnaderna, som har det gemensamt att de ökar kroppens prestationsförmåga. Det räknas till kat.. Läs vidar på Wikipedia

hormon från binjuremärgen (som frigörs bland annat vid stress) || -et

Synonym till Adrenalin?

stresshormon, signalhormonLäs mer om "Adrenalin" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Snapsa, Whiskers, Osmidig, Relief, Lortighet, Henry, Avmagra