Vad betyder Adoption?

Adoption är en överenskommelse att en eller två personer adopterar en tredje person med innebörden att den tredje personen blir att betrakta som barn till den eller de som adopterar. Inom kultur- och socialantropologin har begreppet en vidare mening och kan gälla grupper av individer eller till och med klaner eller stammar. == Historia == Bruket att uppta i barns ställe går synnerligen l.. Läs vidar på Wikipedia

det att adoptera || -en; -er

Synonym till Adoption?

barnupptagande, adoptering


Läs mer om "Adoption" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kommandoekonomi, Alldag, Sommarhem, Vidare, Skyla, Officerselev, Radiologi