Vad betyder Admonition?

förmaning, varning, skrapa || -en; -er

Synonym till Admonition?

tillrättavisning, förmaning, varning, skrapa


Slumpvalda ord:

Armatur, Ytbeskaffenhet, Maktspel, Lappri, Oavvislig, Bildkunskap, Lockande