Vad betyder Administrator?

Administrator används inom katolska kyrkan som benämning bl. a. på den av påven utsedde förvaltaren av ett biskopsstift sede impedita, d.v.s. då biskopen med våld hindrats att själv förestå det. Under reformationen var i Tyskland administrator titeln för de av domkapitlen valda protestantiska furstar, som förvaltade förut katolska, men till protestantismen övergångna stift. == Kä.. Läs vidar på Wikipedia

styrelseman; förvaltare || -n; -er [-to:-]

Synonym till Administrator?

administratör


Läs mer om "Administrator" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Smittrening, Knepig, Returglas, Transmigration, Utopi, Traditionsfylld, Faryngal