Vad betyder Administrativ?

som rör administration, förvaltnings-; administrativt fri-hetsberövande frihetsberövande genom myndighetsbeslut (ej dom i domstol), till exempel tvångsomhändertagande av barn || -t

Synonym till Administrativ?

förvaltnings-, som rör administration


Läs mer om "Administrativ" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Krigisk, Fyrdubbla, Ytlig, Muslimsk, Negativt, Rummel, Formalitet