Vad betyder Administration?

Administration är hantering av information för att fatta beslut. == Se även == Presidentskap Byråkrati Förvaltning Ledarskap.. Läs vidar på Wikipedia

förvaltning, skötsel, planering och ledning; styre, förvaltningsapparat eller -personal || -en; -er

Synonym till Administration?

förvaltning, skötsel, handhavande, planering och ledning, styrning; styre, styrelse, ledning, förvaltningsapparat, direktion, organisation


Läs mer om "Administration" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Plastik, Sekiner, Monitor, Sibirier, Synkronisering, Astrologi, Fackkunskap