Vad betyder Adjunktion?

det att adjungera(s) (se detta ord) || -en; -er

Synonym till Adjunktion?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Konvalescenthem, Sytt, Klasskamp, Start, Tydligen, Deponent, Asfalt