Vad betyder Adjunkt?

En adjunkt kan vara En lärartjänst vid gymnasium eller högskola, se Adjunkt (lärare). En ecklesiastisk tjänstetitel i Svenska kyrkan, se Adjunkt (Svenska kyrkan). Ett begrepp inom funktionalanalysen, se Adjunkt (funktionalanalys). Ett begrepp inom kategoriteorin, se Adjungerad funktor. En matris bildad på ett visst sätt ur en annan matris inom linjär algebra. == Jämför med == Adjutant .. Läs vidar på Wikipedia

lärare i teoretiska ämnen vid gymnasieskola eller grundskolans högstadiumpräst i lägre ställning (pastorsadjunkt) || -en; -er

Synonym till Adjunkt?

lärare, ämneslärare; hjälppräst


Läs mer om "Adjunkt" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Skeptiker, Sonatform, Anmodande, Utvecklingsfond, Otidsenlighet, Dofta, Mytologi