Vad betyder Adjungering?

Adjungering eller att adjungera innebär ett tillfälligt upptagande av person som medlem i en mötesförsamling som i annat fall står utanför det formella mötet. Oftast kan en person adjungeras med närvaro-, yttrande- eller yrkanderätt, dock endast sällan beslutanderätt, efter beslut i ordningsfråga av församlingen. == Referenser == ^ Nationalencyklopedin: Adjungera. Läst: 28 augusti .. Läs vidar på Wikipedia

Se adjungera

Synonym till Adjungering?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Motfoting, Russ, Arriverad, Amputering, Lakvatten, Filmrulle, Slagserie