Vad betyder Adiafora?

Adiafora (av grek. adiaphoron "likgiltig", av det nekande a och diaphoros "intressant", "framstående") står för inför sedelagen likgiltiga ting och handlingar. Inom kristen teologi betecknar adiafora värden som är neutrala i moraliskt hänseende och som först erhåller en etisk betydelse i människans strävan efter dem (till exempel hälsa, egendom, berömmelse). Enligt Martin Luther är m.. Läs vidar på Wikipedia

(grekiska, pluralis) likgiltiga ting, oväsentligheter || oböjl.

Synonym till Adiafora?

(pl.) likgiltiga ting, likgiltigheter, oväsentligheter, småsaker, bagateller, petitesser, futiliteter


Läs mer om "Adiafora" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tocka, Systerfartyg, Lakonisk, Vuxit, Reformatorisk, Rulltrappa, Ofelbarhet