Vad betyder Adhan?

Adhan, arabiska: أَذَان, är det muslimska böneutropet som genomförs dagligen från moskén vid de fem tidebönerna. Inom islam kallas bönerna för salah och böneutropet görs av en utvald man som benämns muezzin. Normalt sker utropet från en minaret, ett torn avsett för ändamålet på moskén, men från mindre eller tillfälliga moskéer genomförs utropet från dess entré. Idag ge.. Läs vidar på Wikipedia

(i islam) kallelse till bön, böneutrop || oböjl.

Synonym till Adhan?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Alunskiffer, Kornisch, Decisiv, Skakis, Opportunistisk, Uppresa, Premieobligation