Vad betyder Adenit?

Med adenit avses inflammation i och därmed förstorade och ömmande körtlar, som exempelvis lymfkörtlarna vid halsfluss... Läs vidar på Wikipedia

inflammation i körtel || -en; -er

Synonym till Adenit?

körtelinflammation


Läs mer om "Adenit" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Adolescens, Hedning, Notorisk, Try, Satsyta, Sulagera, Skilja