Vad betyder Adenin?

Adenin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA. Liksom guanin är det en purin och består av två ringar av kol- och kväve-atomer. I DNA binder sig adenin via två vätebindningar till den komplementerande basen tymin. I RNA binder sig adenin på motsvarande sätt till uracil. I RNA förenas adenin med ribos och bildar nukleosiden adenosin. I DNA är adenin.. Läs vidar på Wikipedia

organiskt ämne (förening av kol, väte och kväve) som ingår i bland annat. DNA och RNA || -et

Synonym till Adenin?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Turistliv, Cypriotisk, Intrauterin, Pussla, Farsa, Saponifikation, Ofrihet