Slumpvalda ord:

Panna, Oftalmologisk, Utgjutande, Natura, Revir, Kvartett, Domesticera