Vad betyder Adelskalender?

Adelskalender är den för Europa vedertagna beteckningen för en genealogisk sammanställning av nu levande adel. I många länder som har eller har haft ett riddarhus eller motsvarande institution utges en periodisk adelskalender. == Exempel på adelskalendrar == Finlands Ridderskaps och Adels kalender Almanach de Gotha === Sverige === Sveriges Ridderskap och Adels kalender Svensk adelskalen.. Läs vidar på Wikipedia

regelbundet utkommande förteckning över medlemmarna av adeln i ett visst land

Synonym till Adelskalender?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Bajersk, Ostyrig, Tryckaccent, Identisk, Hygglo, Redikyl, Transmittera