Vad betyder Adel?

Adel (adelskap, ridderskap, frälsemän) är en av börd överordnad samhällsgrupp som av främst militära skäl uppstod i feodalsamhället och som (vanligen av en kung) beviljades lagstadgade, vanligen ärftliga privilegier förenade med titlar och särskilda heraldiska rangtecken. Privilegierna var av ekonomisk, politisk, organisatorisk och social karaktär. I Sverige och många andra moderna .. Läs vidar på Wikipedia

samhällsgrupp som, i allmänhet på grund av sin börd, har (eller tidigare har haft) hög social ställning och vissa privilegierädelhet, ädelt sinne: själsadel || -n

Synonym till Adel?

adlig börd; adligt stånd, adelsstånd, aristokrati, frälse, ridderskap, överklass; högadel, lågadel; höghet, ädelhet, förfining, upphöjdhet, nobless, själsadel


Läs mer om "Adel" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Pollinering, Mango, Jetsetare, Tillbakadragen, Kontraorder, Efterskrift, Kela