Slumpvalda ord:

Vice, Sockersjuk, Skadad, Bottensten, Utspisning, Prima, Pigtjusare