Vad betyder Adekvans?

det att vara adekvat || -en

Synonym till Adekvans?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Exklusion, Biord, Snagg, Framstam, Kasuistisk, Niacin, Ironisk