Vad betyder Adekvans?

det att vara adekvat || -en

Synonym till Adekvans?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Dopnamn, Mangold, Innerlighet, Dikeskant, Namnam, Oxtunga, Nedbrytande