Vad betyder Addition?

Addition är ett av de fyra grundläggande räknesätten inom aritmetiken. Addition betecknas oftast med plustecknet (+) som infördes omkring år 1500, och är en binär operator. Addition av ett negativt tal är ekvivalent med subtraktion. Vid addition läggs värdet av två (eller flera) termer samman till en summa. Att summan av sex och två är åtta skrivs 6+2=8 och utläses "sex adderat med.. Läs vidar på Wikipedia

ett av de fyra räknesätten: tal av typen 4+7 ('fyra plus sju') || -en; -er

Synonym till Addition?

sammanräkning, hopräkning, plusräkning, sammanläggande, summering


Läs mer om "Addition" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Autokrati, Arbetsmyra, Verkningskrets, Dansant, Baksida, Minera, Vattna