Vad betyder Addenda?

(latin, pluralis) tillägg

Synonym till Addenda?

(pl.) tillägg, bilaga


Slumpvalda ord:

Trainee, Skrattrynka, Fortplantningskropp, Jargong, Kotteri, Tolvtonsmusik, Farseglare