Vad betyder Addenda?

(latin, pluralis) tillägg

Synonym till Addenda?

(pl.) tillägg, bilaga


Slumpvalda ord:

Trissa, Lastflak, Genocid, Buda, Avyttrad, Avstyrkande, Smock