Vad betyder Adaptiv?

anpassningsbar || -t

Synonym till Adaptiv?

anpassningsbar


Läs mer om "Adaptiv" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Bladveck, Synod, Bomullstyg, Sebu, Syrning, Utbjuda, Pulpa