Vad betyder Ad notam?

(latin 'till anteckning') ta ad notam lägga på minnet, rätta sig efter

Synonym till Ad notam?

ta ad notam lägga på minnet, rätta sig efter, ta till efterrättelse


Slumpvalda ord:

Avfart, Konditionalis, Orkesterplats, Maskare, Bedyra, Tredjeland, Snuskpelle