Synonym till Ackusativ?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Janitsjar, Narrativ, Utarrendering, Dragningskraft, Dylik, Vattenbryn, Stingpinne