Vad betyder Ackumulering?

ackumulation || -en; -ar

Synonym till Ackumulering?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Selektiv, Gnisslande, Groggvirke, Dammfylld, Gradsystem, Magnetband, Galej