Vad betyder Ackumulera?

samla, hopa || -de

Synonym till Ackumulera?

uppsamla, samla till sig, samla, hopa, lägga samman, sammanlägga, läggahög, öka, lagra


Slumpvalda ord:

Diskontera, Raserad, Ohelig, Ledbuss, Persistera, Grubbel, Kringutrustning