Vad betyder Ackumulation?

anhopning, avlagring || -en; -er

Synonym till Ackumulation?

anhopning, avlagring, upplagring; tillväxt; samlande, ackumulering


Slumpvalda ord:

Inre, Autentisera, Wow, Distansminut, Elinsrot, Blodutgjutning, Preventivbehandling