Vad betyder Ackulturation?

Ackulturation (av ad- och kultur) kallas en typ av kulturell förändring, närmare bestämt processer och händelser som har sitt upphov i kontakt mellan två kulturer som tidigare var separata och självständiga. Genom tät och ihållande kontakt får man en ömsesidig utväxling och omtolkning av kulturelement som språk, klädedräkt, ritualer, social organisation, osv. Begreppet används oft.. Läs vidar på Wikipedia

stark kulturell påverkan på en kultur från en annan, dominerande (som kan, men inte behöver, gå ända till assimilation) || -en

Synonym till Ackulturation?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Rispa, Viola, Styckvis, Troskyldighet, Spekulum, Vattnas, Klubba