Vad betyder Ackreditera?

(om diplomat, journalist) ge arbetstillstånd åt (i ett land, vid en organisation, ett evenemang etcetera) (term i tekniken) intyga nödvändig teknisk kompetens (i ett företag) för en viss uppgift (görs av särskilda ackrediteringsorgan) || -de

Synonym till Ackreditera?

ge fullmakt åt, befullmäktiga; öppna kredit för


Läs mer om "Ackreditera" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Figurlig, Krympfri, Avpollettera, Bildad, Hematologi, Rekonstruera, Matrjosjka