Vad betyder Ackordera?

underhandla, köpslå; ackordera ut se utackordera || -de

Synonym till Ackordera?

göra upp, träffa ekonomisk uppgörelse; underhandla, köpslå; pruta


Slumpvalda ord:

Ordklass, Ren, Pennalist, Undantaga, Oegennyttig, Ulltott, Proportionalism