Vad betyder Ackompanjera?

ge ackompanjemang || -de

Synonym till Ackompanjera?

framföra ackompanjemang till, ge musikalisk bakgrund till, spela, kompa; höras samtidigt som, ledsaga, beledsaga, åtfölja, följa


Slumpvalda ord:

Seren, Hejdundrande, Eruktation, Naturprodukt, Sjumila, Samfundsledare, Xerofyt