Vad betyder Ackolad?

Ackolad kan syfta på ett typografisk tecken, se klammerparentes. att med ett svärdslag på axeln dubbas till riddare, se dubbning (ceremoni).. Läs vidar på Wikipedia

(musikterm) klammer som förbinder flera notsystem || -en; -er

Synonym till Ackolad?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Mouche, Spinnhus, Utdelande, Efterdyning, Lydaktig, Parallellslalom, Anabaptistisk