Vad betyder Acklimatisering?

Acklimatisering kallas den process, eller resultatet av denna process, då en organisms fysiologiska funktioner anpassas till förändringar i dess omgivning. Detta sker för att bättre klara temperaturförändringar, kostförändringar eller annan stress, ofta orsakade av årstidsförändringar. Acklimatiseringen är en snabb process som oftast sker inom veckor, till exempel djur som byter till .. Läs vidar på Wikipedia

Se acklimatisera

Synonym till Acklimatisering?

anpassning


Läs mer om "Acklimatisering" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Cupido, Facksnack, Arvsfaktor, Botswansk, Reponera, Arbitrage, Yngla