Vad betyder Acklimatisera?

vänja, anpassa (egentlig betydelse till klimatet); (vanligen reflexivt) acklimatisera sig vänja sig, anpassa sig (till nya förhållanden) || -de

Synonym till Acklimatisera?

vänja vid klimatet, anpassa, härda; acklimatisera sig vänja sig, anpassa sig, göra sig hemmastadd, finna sig till rätta


Slumpvalda ord:

Korrumperad, Fabrikation, Solipsism, Julbock, Funderande, Trula, Uppjagad