Vad betyder Acklamation?

Acklamation, latin för bifallsrop, är en form för frågeställning där en grupp människor förväntas svara bifallande genom att gemensamt ropa ja. == Liturgisk acklamation == Acklamation är vanligt i gudstjänsters liturgi, där den utgör församlingens svar vid exempelvis växelläsningar eller böner. == Mötesteknisk acklamation == Beslut kan tas med acklamation i ett demokratiskt m.. Läs vidar på Wikipedia

högljutt bifall; med acklamation enhälligt, utan omröstning || -en; -er

Synonym till Acklamation?

högljutt bifall, bifallsrop, allmänt bifall, bifall, jarop; med acklamation enhälligt, utan omröstning


Läs mer om "Acklamation" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Koltrast, Kotlettrad, Trandans, Nyansering, Avlagra, Reformivrig, Betatron