Vad betyder Ackja?

Ackja (samiska geres), är en öppen samisk släde eller pulka för transporter vintertid med ren som dragdjur. == Teknisk beskrivning == Ackjan är byggd som en båt med köl, stäv, spant och bord. En halvöppen variant används för persontransporter, vuodjingeres, och en övertäckt för godstransporter, ráidogeres. Vid större förflyttningar används flera renar och ackjor som sammankoppl.. Läs vidar på Wikipedia

samernas släde (se bild pulka) || -n; ackjor

Synonym till Ackja?

samisk släde, åksläde, pulka


Läs mer om "Ackja" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Debacle, Ogudaktig, Luftkrets, Luftombyte, Bolivianska, Resultatrik, Ankskit