Vad betyder Acetylsalicylsyra?

Acetylsalicylsyra, förkortat ASA (från engelskans acetylsalicylic acid), är ett läkemedel med smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatoriska effekter. Det tillhör läkemedelsgruppen icke-steroida antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel (NSAID). Syran verkar genom att hämma bildningen av prostaglandiner, som bland annat har proinflammatoriska och protrombotiska effekter.. Läs vidar på Wikipedia

läkemedel (vanligen i tablettform) med bland annat smärtstillande och febernedsättande egenskaper

Synonym till Acetylsalicylsyra?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Sykofant, Formplattor, Uppleta, Asymptotisk, Metallblad, Replik, Terrakotta