Vad betyder Acetylen?

etyn ett gasformigt kolväte (använd(s) bland annat vid svetsning) || -en el. -et

Synonym till Acetylen?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Katharsis, Illasittande, Dekoder, Kyrkobot, Livssyn, Evighetsblomma, Meze