Vad betyder Acetylen?

etyn ett gasformigt kolväte (använd(s) bland annat vid svetsning) || -en el. -et

Synonym till Acetylen?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Styvfamilj, Rumpstek, Vaktman, Kriminalpolitik, Parallellepiped, Huvudgata, Gardin