Vad betyder Acetylen?

etyn ett gasformigt kolväte (använd(s) bland annat vid svetsning) || -en el. -et

Synonym till Acetylen?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Intervjuare, Kvinnligt, Regionplan, Personligt, Karp, Gotta, Galicier