Vad betyder Acetat?

Den här artikeln handlar om salter och estrar av ättiksyra. För textilfibrer av acetatsilke, se acetat (textilfibrer). Acetat eller etanoat är salter och estrar av ättiksyra. Acetatjonen består av en acetylgrupp med en extra syreatom som ger jonen dess laddning -1. Inom kemi brukar acetat förkortas AcO– där Ac står för acetylgruppen och O för den extra syreatomen. Vanligtvis skrivs de.. Läs vidar på Wikipedia

salt eller ester av ättiksyra || -et; pl. = el. -er, best. pl. -en resp. -erna

Synonym till Acetat?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Avsnoppad, Kontribution, Friska, Provjobba, Gassande, Cowboyrep, Kar