Vad betyder Acetaldehyd?

Acetaldehyd eller etanal är en aldehyd och en brandfarlig vätska med summaformeln CH3CHO. Ämnet är en mellanprodukt vid nedbrytning av alkohol i levern och magsäcken. Ämnet har en sötaktig lukt som man kan känna i andedräkten hos personer som druckit alkohol (etanol) då den diffunderar ut i lungorna från blodet. Acetaldehyd är en av orsakerna till att man ofta mår illa dagen efter att.. Läs vidar på Wikipedia

en färglös vätska, förening av kol, väte och syre, cancerframkallande || -en

Synonym till Acetaldehyd?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Olycksbringande, Aronia, Siderisk, Raggare, Nirvana, Uppskakad, Instruerande