Vad betyder Absurdism?

riktning inom främst teatern (absurd teater) som uttrycker tillvarons orimlighet med hjälp av en orimlig intrig med mera || -en

Synonym till Absurdism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Internationalism, Dambinda, Passage, Kontorsionist, Sandig, Pluttig, Inveckla