Vad betyder Abstraktion?

Abstraktion är att tänka bort vissa egenskaper hos ett föremål eller en företeelse och därigenom lyfta fram andra. Hur man väljer beror på vilket syfte man har med abstraktionen. == Begreppsbildning genom abstraktion == Människan bildar allmängiltiga begrepp genom abstraktion för att erfarenheter av ett föremål eller en företeelse ska kunna återanvändas vid kontakt med andra likn.. Läs vidar på Wikipedia

tankeprocess vid vilken man tar fram det väsentliga och gemensamma och frigör sig från konkreta detaljer; ren tankeskapelse || -en; -er

Synonym till Abstraktion?

ren tankeskapelse, tankeskapelse, tomt begrepp, teoretisk konstruktion


Läs mer om "Abstraktion" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Adel, Diktamen, Staffera, Normalisering, Skatteinbetalning, Liktyding, Bladmage