Vad betyder Absolutist?

helnykterist || -en; -er

Synonym till Absolutist?

helnykterist, nykterist, godtemplare, blåbandist


Läs mer om "Absolutist" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Harva, Klarsignal, Valpaktighet, Kallmur, Tordyvel, Sorgebetygelse, Uthus