Vad betyder Absolutism?

Absolutism kan betyda flera saker. Filosofisk lära om den objektiva sanningen absolutism (filosofi) Ett förhållningssätt till alkohol absolutism (alkohol) Läran om den suveräna monarken absolut monarki.. Läs vidar på Wikipedia

helnykterhetstyrelseform där all makt är samlad hos en person eller myndighet, envälde || -en

Synonym till Absolutism?


1. helnykterhet, nykterhet, total avhållsamhet från sprit, avhållsamhet
2. envälde, envåldsmakt, despotisk makt, diktatur, autokrati


Läs mer om "Absolutism" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Reglerbar, Dogmatik, Sno, Avstamp, Tjugokronorssedel, Manvarg, Farao