Vad betyder Absoluta nollpunkten?

Absoluta nollpunkten är den teoretiskt lägsta temperaturen som går att uppnå. Vid denna temperatur når entropin i ett system sitt minimum. Termodynamikens huvudsatser tillåter emellertid inte att ett system når absoluta nollpunkten eftersom detta skulle kräva total frikoppling från övriga universum. Ur ett klassiskt perspektiv motsvarar absoluta nollpunkten den temperatur där atomernas .. Läs vidar på Wikipedia

den lägsta tänkbara temperaturen, utgångspunkt för kelvinskalan (se kelvin)

Synonym till Absoluta nollpunkten?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Tjatande, Remarkabel, Invigd, Opinion, Stadsstat, Oviktig, Kontrollista