Vad betyder Absolut?

Absolut (ytterst av latin absolutus ’obunden’) betyder ’komplett’ eller ’ovillkorlig’ och används i flera olika fasta uttryck. Inom astronomin, absolut magnitud Inom lingvistiken: Absolut superlativ Absolut komparativ Absolutiv Inom statsvetenskapen: Absolut majoritet Absolut monarki Inom teologin, absolut teokrati Absolut navigering Absolut positionsbestämning Absolut tystnadsplik.. Läs vidar på Wikipedia

oinskränkt, fullständig, fullkomlig (motsats: relativ); absolut gehör se gehör; absolut majoritet se majoritet ren, inte uppblandad || neutr. =helt och hållet; utan tvekan, bestämt

Synonym till Absolut?


adv.
obetingat, tveklöst, definitivt, fullständigt, fullkomligt, helt, helt och hållet, ovillkorligt, ovillkorligen, ofrånkomligen, med nödvändighet, till varje pris, helt säkert, säkert, alldeles, utan tvekan, utan tvivel, tvivelsutan, obestridligen, bestämt, nödvändigtvis, tvunget

adj.
total, fullständig, fullkomlig, fulländad, full, obegränsad, ovillkorlig, obetingad, oinskränkt, utan inskränkning; enväldig, diktatorisk; kategorisk, tvärsäker; existerande, verklig, faktisk; ren, exakt, ouppblandad


Läs mer om "Absolut" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Flopstil, Kannibalisk, Barntillsyn, Kvinnohus, Kontradiktion, Arra, Nyttobetonad