Vad betyder Absens?

Absens (uttalat absèns), som betyder ungefär "frånvaro", är i medicinska sammanhang en avvikelse i uppmärksamheten eller förändrat medvetandetillstånd. Absenser av sjuklig art förekommer vid vissa former av epilepsi, främst i barnaåren, så kallad petitmal-epilepsi. Under en sådan absens, som brukar vara 2-10 sekunder, blir blicken frånvarande och barnet svarar inte på tilltal. Över.. Läs vidar på Wikipedia

kortvarig medvetslöshet; tillfällig distraktion || -en; -er

Synonym till Absens?

kortvarig medvetslöshet; sinnesfrånvaro, tankspriddhet, tillfällig distraktion


Läs mer om "Absens" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ja, Reel, Enbuske, Bankrutt, Obillig, Resecheck, Advers