Vad betyder Abrogation?

Abrogation från latinets abrogatio, "upphävande", "avskaffande", vanligen av lag eller förordning. Begreppet kan också syfta på en form av exegetik inom islam, se naskh... Läs vidar på Wikipedia

avskaffande, upphävande (av en lag) || -en; -er

Synonym till Abrogation?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Uppfinning, Scenanvisning, Smyckad, Galt, Feniciska, Tonsur, Julgrupp