Vad betyder Abrasion?

Abrasion inom geologi är ett annat ord för vågerosion, dvs nedbrytning av kuster och stränder genom inverkan av vågor, bränningar, tidvatten och kustströmmar. Det betyder att abrasion är ett samlingsnamn för vågornas erosiva verkan. Abrasion kan även syfta till en mekanisk nötning av en klippyta, som skapas av friktionen mellan klippan och små rörliga partiklar (sandkorn, lerpartikla.. Läs vidar på Wikipedia

nedbrytning av kuster och stränder genom inverkan av vågor, tidvatten och kustströmmar(medicinsk term) nedslitning av tandsubstans || -en; -er

Synonym till Abrasion?

(geol.) vågerosion, nedbrytning, bortnötning


Läs mer om "Abrasion" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Vinkling, Skrivande, Kvacksalveri, Nervkittlande, Kedjekrock, Haremsdamer, Bikupa